on top

Magazynowanie

Firma EuroMove stworzyła system przechowywania mienia przesiedlenia, który zapewnienia pełne bezpieczeństwo i ochronę podczas jego składowania.

Używamy specjalnie do tego celu zbudowanych drewnianych kontenerów.

Przed umieszczeniem rzeczy w kontenerach, dla dodatkowej ochrony są one zabezpieczone materiałami opakowaniowymi.

Usługa EuroMove zawiera m. in.:

  • Załadunek zapakowanych rzeczy do kontenerów.
  • Sporządzenie listy inwentaryzacyjnej (w trzech egzemplarzach) rzeczy przeznaczonych do składowania.
  • Magazynowanie w bezpiecznych i monitorowanych pomieszczeniach.
  • Możliwość krótko i długoterminowego składowania.